СПАСЫЛКІ

• Цэнтр штучнага апладнення SANUS – пераклад вэб-сайту на польскую мову

• fi His Work s.r.o. – пераклад вэб-сайту на польскую мову

• OS „Misja 22:22“ – перaклад падручніку з польскай на чэшскую мову

• фестываль “Jeden svět ” (“Адзін свет”) – пераклад з расейскай мовы ды падрыхтоўка субтытраў для фільма

• Грамадзянская асацыяцыя “Občanské Bělorusko” (“Грамадзянская Беларусь”) – пераклады з расейскай і беларускай мовы ды падрыхтоўка субтытраў для фільмаў

• пераклад кнігі з чэшскай мовы на расійскую: T. Řehák: Sex – šlehačka na dortu (Т. Рехак: Секс – вишенка на торте, ACET а Христианское издательство «Трияда», Москва 2003)

• пераклад кнігі з беларускай мовы на чэшскую: С. Акіньчыц: “Залаты Век Беларусі” (S. Akinčyc: Zlatý věk Běloruska; у прэсе)

• паслядоўны пераклад з польскай і беларускай мовы на чэшскую ды сінхронны пераклад з чэшскай мовы на польскую падчас арніталагічнай канферэнцыі