REFERENCJE

• Centrum leczenia niepłodności SANUS – tłumaczenie na język polski stron www

• fi His Work s.r.o. – tłumaczenie na język polski stron www

• OS „Misja 22:22“ – tłumaczenie podręczniku z polskiego na czeski

• festiwal „Jeden svět“ (Jeden świat) – tłumaczenie z rosyjskiego oraz wytwarzanie napisów do filmu

• stowarzyszenie obywatelskie „Občanské Bělorusko“ (Obywatelska Białoruś) – tłumaczenia z rosyjskiego i białoruskiego, oraz wytwarzanie napisów do filmów

• tłumaczenie książki z języka czeskiego na rosyjski (T. Řehák: Sex – šlehačka na dortu – Т. Рехак: Секс – вишенка на торте, ACET а Христианское издательство «Трияда», Москва 2003)

• tłumaczenie książki z języka białoruskiego na czeski (S. Akinčyc: Zlatý věk Běloruska – С. Акіньчыц: “Залаты Век Беларусі”; w prasie)

• tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego i białoruskiego na jez. czeski, oraz symultaniczne z języka czeskiego na polski podczas konferencji ornitologicznej