KWALIFIKACJE

Wydział Nauk, Uniwersytet Karola, Praga (PřF UK Praha), zoologia systematyczna i ekologia

Od 1997 r. prawie piętnaście lat tłumaczeń pisemnych i ustnych, oraz robienia korekt dla organizacji pozarządowych i kościoła, w ramach działalności dodatkowej.

Od 2011 r. tłumaczenia pisemne i ustne oraz korekty jako działalność główna po zezwoleniu na prowadzenie działalności.

Międzynarodowy egzamin państwowy z języka polskiego na poziomie B2.
Międzynarodowy egzamin państwowy z języka rosyjskiego na poziomie B2.

Trade Rejestracja
Magistrát města Pardubic
IČ: 88106667