KVALIFIKÁCIA

Prírodovedecká fakulta UK, odbor systematická zoológia a ekológia.

Od r. 1997 takmer pätnásť rokov tlmočenia, prekladov a korektúr pre mimovládne organizácie a cirkvi ako vedľajšia činnosť.
Od r. 2011 preklady, tlmočenie a korektúry ako hlavná činnosť na ŽL.

Medzinárodná štátna skúška z ruského jazyka (úroveň B2).
Medzinárodná štátna skúška z poľského jazyka (úroveň B2).

Živnostenská registrácia

Magistrát mesta Pardubic

IČ: 88106667