AUDIO / VIDEO

PREPIS A PREKLAD Z AUDIO / VIDEO MÉDIÍ

Preložím audio / video z materiálov, kde je originálny text dobre počuteľný.

Preklad dodám buď v textovom editore (napr. word – podľa priania zákazníka), alebo môžem pripraviť titulky.

Cena sa stanovuje individuálne na základe náročnosti zákazky.