AUDIO / VIDEO

Přeložím audio/video z materiálů, kde je originální text dobře slyšitelný.

Překlad dodám buď v textovém editoru (např. word – dle přání zákazníka), nebo mohu připravit titulky.

Cena se stanovuje individuálně na základě náročnosti zakázky.