TLUMOČENÍ

Nabízím tlumočnické služby z polštiny, ruštiny, běloruštiny a slovenštiny do češtiny.

Provádím konsekutivní a doprovodné tlumočení, asistenci u obchodních jednání, tlumočení přednášek, seminářů aj.

Možnost tlumočení v zahraničí, po dohodě také o víkendu nebo o svátcích.

Cena se stanovuje individuálně na základě náročnosti zakázky.