KVALIFIKACE

Přírodovědecká fakulta UK, obor systematická zoologie a ekologie

Od r. 1997 téměř patnáct let tlumočení, překladů a korektur pro nevládní organizace a církve jako vedlejší činnost.

Od 2011 překlady, tlumočení a korektury jako hlavní činnost na ŽL.

Mezinárodní státní zkouška z ruského jazyka (úroveň B2).
Mezinárodní státní zkouška z polského jazyka (úroveň B2).

Živnostenská registrace
Magistrát města Pardubic
IČ: 88106667