CENÍK

Ceny se stanovují individuálně u každé zakázky v rozpětí, uvedeném v ceníku.

U překladů podle náročnosti zadání a termínu dodání.
U tlumočení podle náročnosti tématu a celkových podmínek požadované práce.
U korektur podle kvality upravovaného textu a termínu dodání.
U překladu-přepisu audio/video nahrávek i u přípravy titulků podle počtu odpracovaných hodin.

ceny překladů
z do cena za NS
PL, RU, BY, SK CZ 200-250 Kč
CZ PL, RU, BY, SK 250-350 Kč
z cizího do cizího 400-500 Kč
tlumočení konsekutivní
z do cena za hod.
PL, RU, BY CZ 500-800 Kč

 

češtinářské korektury
50-100 Kč za NS

 

přepis a překlad z audio/video médií
150-250 Kč za hodinu práce

 

překlad a výroba titulků
150-250 Kč za hodinu práce