CENNÍK

Ceny sa stanovujú individuálne u každej zákazky v rozpätí, uvedenom v cenníku.

U prekladov podľa náročnosti zadania a termínu dodania.

U tlmočenia podľa náročnosti témy a celkových podmienok požadovanej práce.

U korektúr podľa kvality upravovaného textu a termínu dodania.

U prekladu-prepisu audio / video nahrávok a u prípravy titulkov podľa počtu odpracovaných hodín.

cenyprekladov
z do cena za NS
PL, RU, BY, SK CZ 200-250 CZK /8-10 euro
CZ PL, RU, BY, SK 250-350 CZK /10-14euro
z cudzieho do cudzieho 400-500CZK /16-20 euro
tlmočenie konzekutívne
z do cena za hod.
PL, RU, BY CZ 500-800CZK /20-32 euro
češtinárské korektúry
50-100 CZK / 2-4 euro za NS
prepis a preklad z audio/videomédií
150-250 CZK / 6-25 euro za hodinu práce
preklad a výroba titulkov
150-250 CZK / 6-25 euro za hodinu práce