TITULKY

Preložím filmové a video materiály, aj bez dialógovej listiny.

Pripravímtitulkypodľazadania zákazníka.

Cena sa stanovuje individuálne na základe náročnosti zákazky.

Na ukážky mnou spracovaných titulkov sa môžete pozrieť tu.