PREKLADY

Ponúkam prekladateľské služby v rade odborov (biológia, zoológia, ochrana prírody, kultúra, hudba, turistika, ľudské práva, náboženstvo, webové stránky, reklamy a iné) v týchto jazykových kombináciách:

z poľštiny, ruštiny, bieloruštiny, slovenčiny do češtiny
z češtiny do poľštiny, ruštiny, bieloruštiny, slovenčiny

Jednoduchšie texty (napr. korešpondenciu apod.) môžem preložiť aj z cudzieho jazyka do iného cudzieho.

Cena sa stanovuje individuálne na základe náročnosti textu a termínu dodania prekladu.

Na ukážky mojich prekladov sa môžete pozrieť tu.

Světlana Vránová; monedula(@)seznam.cz; tel. +420 775 390 005