PŘEKLADY

Nabízím překladatelské služby v řadě oborů (biologie, zoologie, ochrana přírody, kultura, hudba, turistika, lidská práva, náboženství, webové stránky, reklamy aj.) v těchto jazykových kombinacích:

z polštiny, ruštiny, běloruštiny, slovenštiny do češtiny
z češtiny do polštiny, ruštiny, běloruštiny, slovenštiny

Jednodušší texty (např. korespondenci apod.) mohu přeložit i z cizího jazyka do jiného cizího.

Cena se stanovuje individuálně na základě náročnosti textu a termínu dodání překladu .

Na ukázky mých překladů se můžete podívat zde.